Ładuję...
Rozwój iOS 2017-09-08T11:30:31+00:00

Moment Share

Firma w skrócie:

Wymagania klienta:

Klient chciał zaprojektować aplikację i portal dla marketingu i promocji swoich działań / dealerskie biznesowych za pomocą uchwytów społecznościowych. Zintegrować funkcję dodawania filmów i zdjęć w programie pośredniego handlu i promocji sprzedaży w celu zwiększenia sprzedaży.

wyzwania:

  • Scalanie obrazów wraz z transparentami
  • Funkcja przesyłania dużych filmów na YouTube
  • Włączenie funkcji możliwego do wznowienia na przesyłanie filmów na uchwytach społecznościowych
  • Ustawianie strony firmowej dla klientów
  • Dodanie funkcjonalności logowania do różnych serwisów społecznościowych takich jak uchwyty – Facebook, Twitter i YouTube
  • Ustawienie serwisowe funkcjonalności Menedżer logowania
  • Ustawianie dostępu środkiem do stosowania zakładowego chwili
  • Dostępność przeglądanie agentów marketingowych działań promocyjnych przez kierownika sprzedaży
  • Regularne aktualizowanie pracownika wysyłając niezbędne wiadomości i linki
  • serwisach społecznościowych włączanie i wyłączanie zgodnie z wymogiem działań promocyjnych

Rozwiązania:

Zespół Bluebox InfoSoft Pvt. ltd zaprojektowane strony internetowej i aplikacji w celu promowania działalności gospodarczej wymaganych przez sprzedawcę lub działalności człowieka.