Chính sách bảo mật 2017-03-12T21:53:20+00:00

Read the Privacy Policy document completely in order to completely understand the ItsGuru (in the entire Privacy Policy and Terms of Service document wherever ItsGuru is referred it includes itsguru.com website, its associated products, and services created by ItsGuru LLC) các chính sách và quy tắc. Cung cấp ở đây là thông tin đúng và chính xác về cách trang web sẽ đối xử (bao gồm các hoạt động như thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc giao tiếp) dữ liệu của bạn và các chi tiết khác mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. If in any way you are not thoroughly convinced with ItsGuru working style and practice then make your own choice whether to join and continue with the services we provide. Vui lòng đọc tuyên bố chính sách của chúng tôi từ thời gian để thời gian để theo dõi bất kỳ thay đổi trong cách chúng ta tiếp cận và tư duy, và cũng có Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi. If you continue using the ItsGuru then it is a clear indication that you are a willing person and are in agreement with any changes in our rules, quy định và chính sách bảo mật. Đọc các thông tin sau đây để theo dõi các chương trình công việc hiện tại của chúng tôi, cập nhật (nếu có), kế hoạch và nỗ lực tương lai. Các phác thảo của chính sách bảo mật của chúng tôi là như sau:

Chúng tôi thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn (e-mail, password and other information) cho phép bạn truy cập vào tài khoản của bạn bất cứ khi nào bạn cần nó. Chúng tôi sử dụng công nghệ như cookie (các tập tin nhỏ được lưu trữ bởi trình duyệt của bạn), đèn hiệu web, hoặc nhận dạng thiết bị duy nhất để xác định một cách ẩn danh máy tính hoặc thiết bị của bạn để bạn có thể truy cập vào tài khoản của bạn. Hệ thống của chúng cũng đăng nhập thông tin như trình duyệt của bạn, operating system, and IP address.

We never use or share your personal information ( chẳng hạn như tên, địa chỉ nhà, email hoặc điện thoại) outside itsguru.com (and its associated products) with any 3rd party companies.

Chúng tôi không cho phép các công ty quảng cáo để thu thập dữ liệu thông qua dịch vụ của chúng tôi cho quảng cáo nhắm mục tiêu.

Chúng tôi sử dụng các API chính thức được cung cấp bởi các trang web truyền thông xã hội để truy cập vào các tài khoản truyền thông xã hội của bạn, which means we don’t have access to your private information or any social media network.

We retain deactivated/closed accounts at ItsGuru.com for the following upright reasons and in compliance with the state law:

  • Ngăn chặn bất kỳ hoạt động lừa đảo.
  • Thu thập bất kỳ số tiền do được trả tiền.
  • Giải quyết bất đồng về bản chất ghi.
  • Khắc phục sự cố các vấn đề khác nhau.
  • Giúp đỡ trong bất kỳ điều tra tội phạm mạng quy phạm pháp luật.
  • Enforce the terms and conditions of ItsGuru.com.
  • Hãy hành động khác nhau như quyết định bởi luật pháp của đất.

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo mật thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép hoặc tiết lộ. Chúng tôi mã hóa việc truyền tải dữ liệu trên các trang mà bạn cung cấp thông tin thanh toán. Tuy vậy, không có phương pháp bảo mật hoặc mã hóa có thể được đảm bảo để bảo vệ thông tin từ tin tặc hoặc lỗi của con người. This policy was last updated on Nov 22, 2016. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.